Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Плевен

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
GAB05.02631.01 с. Банковци, северозападни покрайнини 05.04.1984 карта
05.04.1984
1
GAB05.02631.02 с. Банковци, път за махала Шарани 13.05.1997 карта
13.05.1997
0
GAB05.02631.03 с. Банковци, на път ІV-35766, км 7+300 от Габрово 08.03.2001 карта
08.03.2001
0
GAB05.02631.04 с. Банковци, служебен път за ВЕЦ “Пеев” 11.04.2006 карта
11.04.2006
0
GAB05.05400.01 с. Борики, източната част 12.04.1984 карта
12.04.1984
02.10.2017
2
GAB05.05400.02 с. Борики, под западните покрайнини 12.06.1984 карта
18.09.2006
12.06.1984
1
GAB05.05400.03 с. Борики, югоизточно от източните покрайнини 12.06.1984 карта
06.05.1986
12.06.1984
1
GAB05.05400.04 с.Борики, ул.Морава, УПИ ХІ-205, кв.12 13.03.2008 карта
13.03.2008
1
GAB05.14218.01 гр. Габрово, кв.Варовник, СЗ покрайнини 05.05.1976 карта
05.05.1976
0
GAB05.14218.02 гр.Габрово, кв.Варовник СЗ покрайнини 05.05.1976 карта
05.05.1976
0
GAB05.14218.03 гр. Габрово, кв.Варовник СЗ покрайнини 05.05.1976 карта
05.05.1976
0
GAB05.14218.04 гр.Габрово, под ул.Х.Димитър 05.05.1976 карта
05.05.1976
0
GAB05.14218.05 гр. Габрово, ул. "Д-р Н. Михов" 05.05.1976 карта
05.05.1976
1
GAB05.14218.06 гр. Габрово, кв. "Маркотея" 05.05.1976 карта
05.05.1976
0
GAB05.14218.07 гр.Габрово, болница за белодробни заболявания 06.05.1976 карта
06.05.1976
0
GAB05.14218.08 гр.Габрово, кв.Бакойци 06.05.1976 карта
06.05.1976
29.09.2017
2
GAB05.14218.08.01 гр.Габрово, кв.Бакойци, С част на свл.м. 08 06.05.1976 карта
06.05.1976
29.09.2017
0
GAB05.14218.08.02 гр.Габрово, кв.Бакойци, центр.част на свл.м. 08 06.05.1976 карта
06.05.1976
0
GAB05.14218.08.03 гр.Габрово, кв.Бакойци, южна част на свл.м. 08 06.05.1976 карта
06.05.1976
29.09.2017
0
GAB05.14218.09 гр. Габрово, на около 200 м СЗ от стадиона 06.05.1976 карта
06.05.1976
0